CONTRACT DE PRESTARI SERVICII HOTELIERE

 

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

Societatea Comercială OTP TOURISM BUSINESS SRL, cu sediul în OTOPENI str. Zborului, nr. 11, Corp 4, județul Ilfov, cod poștal 075100, cod unic de înregistrare 40841070, Reh. Com: J23/1341/2019, telefon contact 0744536527, reprezentată de FLORENTINA RUSEV – Director General, denumita in continuare AIR AQUA RESIDENCES OTOPENI/ AIR AQUA DELUXE, avand autorizatia nr. 77366 emisa de Ministerul Turismului, e-mail: office@airaqua-residences.com, în calitate de PRESTATOR

si

Societatea Comercială ……………………….., cu sediul în …………., Str. …….., Nr……….., ……………………., Judet: …………………, cod unic de înregistrare RO………………., REG. Com…………………, telefon contact ……………….., IBAN …………………………………….., deschis la ING BANK, e-mail………………………., reprezentată de ………………………….., denumit in continuare turistul/compania/societatea in calitate de BENEFICIAR – au convenit la încheierea prezentului contract.

 

CAP. I. OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII

În baza acestui contract  societatea, mai sus denumita OTP TOURISM BUSINESS SRL va presta la cererea BENEFICIARULUI servicii hoteliere în spatiile de cazare menționate în anexele prezentului contract.

CAP. II. PERIOADA DE INCHIRIERE

2.1.Incheierea contractului de prestari servicii se realizeaza in urmatorele situatii:

2.1.1   In momentul in care beneficiarul/turistul accepta conditiile contractuale (confirmarea rezervarii, plata integrala a serviciilor conttractate) inclusiv dar fara a se limit ala serviciile achizitionate prin mijloace electornice la distanta (telefon, desktop, aplicatii, etc.).

 • Atunci cand rezervarea este confirmata de catre operatorii AIR AQUA RESIDENCES prin orice forma de comunicare agreata de AIR AQUA RESIDENCES insa fara a se limita la telefon, sms, email, și/sau altă formă de comunicare acceptată expres de părți.
 • In vederea procesarii unei rezervari pot fi solicitate avansuri si /sau garantarea acesteia cu un card de credit/debit valid. Conditiile de rezervare difera in functie de specificul rezervarii, numarului de persoane, sezon si/sau alti factori care vor fi comunicati catre client.

2.2. Validitatea contractului de prestari servicii

Prezentul contract nu este necesar a fi incheiat in forma scrisa, in conditiile in care prezentul contract de prestari servicii turistice este prezentat si pus la dispozitie clientului/turistului/beneficiarului pe website-ul companiei OTP TOURISM BUSINESS SRL – AIR AQUA RESIDENCES OTOPENI sau este comunicat prin orice alte mijloace cum ar fi dar fara a se limita la mijloace de comunicare electronica (email, fax, whatsapp, messenger, online chat, fax, etc.) insa poate fi prezentat si sub forma de pliant, inscrisuri, etc., obligatia de informare a societatii se considera indeplinita prin inscrierea si informarea turistului conform mijloacelor prezentate mai sus, contractul cuprinzand clauzele din cuprinsul art. 12 alin. 2 din OG nr. 107/1999, ORDONANTA privind activitatea de comercializare a pachetelor turistice, republicata.

Va rugam sa luati la cunostinta ca toate fotografiile, descrierile si informarile sunt cu titlul orientativ, calitatea serviciilor fiind conform celor relatate si conform criteriilor de clasificare.

*La cererea unitatii de cazare contractul trebuie semnat, sampilat si transmis scanat sau in original catre unitatea de cazare – Prezentul contract incheiat cu ……………………………… SRL fiind valabil in forma scrisa.

CAP. III. PRET SI MODALITATI DE PLATA A SERVICIILOR PRESTATE

3.1  PREŢUL CAZARII se compune din costul serviciilor turistice efective şi/sau cu/fara TVA. Preţul nu este specificat în prezentul contract, acesta este specificat în bonul de comandă (dacă există), alte documente de călătorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispoziţie turistului sau in anexa tarifara aferenta acestui contract.

 • Pretul contractarii serviciului de cazare este cel primit in oferta efectiva si este specificat pe bonul fiscal si/sau factura fiscala – dupa preferinte precum si pe alte documente si/sau site-uri de specialitate. (agentii, pliante, cataloage, tarifar, etc.)
 • Daca nu este comunicat in alt fel pretul este unul fix, care nu este negociabil, dupa achitarea acestuia nu mai poate fi rambursat sau negociat.
 • Contravaloarea serviciilor prestate vor fi efectuate conform intelegerii dintre parti, conform rezervarii, conform confirmarii primite de catre oaspete din partea unitatii de cazare AIR AQUA RESIDENCES.
 • Platile se efectueaza in avans, pt. fiecare zi de cazare pt. noaptea in curs, integral la check-in daca nu este efectuata o alta intelegere cu beneficiarul serviciilor.
 • Pata se efectuata conform termenului scadent inscris pe documentul fiscal emis de catre prestator.

 

 

 • MODALITĂȚI DE PLATĂ:
 • Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua în RON la cursul de referință a BNR din ziua platii, se poate efectua in EURO, DOLARI SAU LEVA la cursul de schimb valutar disponibil la hotel in ziua platii sau in ziua achitarii avansului si comunicat catre client.
 • Rezervarile efectuate telefonic sau prin e-mail se vor confirma sau infirma în scris în maximum 24 ore.
 • Apartamentele/camerele vor fi disponibile pentru check-in la ora 14:30 în ziua sosirii dar nu mai tarziu de orele 16:00 și a doua zi  trebuie sa fie eliberată de catre client nu mai târziu de ora 11:00.
 • Serviciile suplimentare comandate vor fi achitate de către clienți direct la recepția AIR AQUA RESIDENCES OTOPENI dacă nu se specifică altfel.
 • Descrierea evenimentului, perioada desfasurarii, numarul de participanti, numarul de camere inchiriate, meniurile si alte aspecte legate de desfasurarea evenimentului sunt detaliate in Factura – atasata (emisa la check-in pentru fiecare rezervare /termen de rezervare in parte) la prezentul contract, ce face parte integranta din acesta.
 • Prestatorul pune la dispozitia Clientului (inchiriaza) spatiul – apartament sau parte din aceasta si dependintele aferente, descris in factura anexata (tip apartament + perioada rezervare) la prezentul contract, in vederea desfasurarii de catre Client a evenimentului mentionat in anexa, in perioada stipulata.
 • Clientul inchiriaza camerele/apartamentele pentru care a optat conform facturii si este direct raspunzator de toate persoanele participante la cazare/eveniment.
 • Camerele/apatamentele vor fi utilizate conform destinatiei lor – Cazare/inchiriere, fiind interzis Clientului sa organizeze petreceri sau alte evenimente in interiorul acestora. Camerele pentru nefumatori vor fi respectate ca atare. Taxe pentru penalizare se pot aplica daca aceste prevederi sunt incalcate conform legislatiei in vigoare.
 • Persoanele cazate sunt strict raspunzatoare de lucrurile pe care le detin in camerele/apartamentele inchiriate, de incuierea camerelor/apartamentelor si pastrarea cheilor/cartelelor de acces precum si inapoirea acestora la predare camerei/apartamentului.
 • Clientul si participantii la eveniment sunt singurii raspunzatori de utilizarea in bune conditii a spatiului inchiriat, orice lipsa sau dauna provocata camerelor/apartamentelor din vina persoanelor cazate va fi suportata exclusiv de catre Client.
 • In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
 • In caz de intarziere se pot efectua facturi de penalizare, suma fiind in valoare de 0.1% din suma neachitata, acestea daca nu vor fi onorate vor putea depasi debitul neachitat initial, piina la achitarea acesteia, precurn si orice alte surne ce pot fi solicitate conform legii.
 • Pret si modalitati de plata – conform datelor prezentate pe Factura atasata contractului.

CAP. IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

4.1.  Asigura spațiul de cazare confirmat BENEFICIARULUI.

4.2. Serviciile suplimentare: spălătorie, minibar, transfer sau alte servicii comandate se fac contra cost, separat de valoarea serviciilor de cazare prevăzute în prezentul contract.

CAP. V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE TURISTULUI

5.1. Ziua de cazare începe la orele 14:30 și se termină la orele 11:00. Penalizarile pentru eliberarea comerelor mai tarziu de aceste ore sunt enumerate pe lung in capitolul Termeni si Conditii de utilizare a serviciilor turistice https://www.airaqua-residences.com/termeni-si-conditii/ (parte a acestui contract).

5.2.  În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de turiști, condițiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate/neachitate serviciile.

5.3. Turistul este obligat să folosească mijloacele de transport, camerele/apartamentele și bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar și potrivit destinatiei lor. Prestatorul nu se se face vinovat de eventualele pagube produse sau vătămari suferite de turist ca urmare a nerespectării acestui articol.

5.4. Turistul are obligația să respecte locul, data și ora stabilite pentru transfer la/de la aeroport. Toate cheltuielile și daunele produse ca urmare a nerespectării de către turist a prevederilor privind locurile de întâlnire și orarele, vor fi suportate de către acesta.

5.5. Fiecare turist în parte este obligat să prezinte la recepția unității hoteliere actele sale de identitate și să completeze Fișa de Anunțare a Sosirii și Plecării fizic/online sau la receptie în vederea îndeplinirii formalităților necesare acordării serviciilor turistice. Dezacordul privind prezentarea actelor de identitate duce la imposibilitatea cazarii.

 

CAP. VI.  ANULARI SI PENALIZĂRI

6.1. În cazul în care turistul renunță din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează penalizări în proporție de 100 % din prețul pachetului de servicii sau din avansul deja achitat – in functie de politica de anulare agreata cu unitatea de cazare.

6.2. În cazul în care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice și a achitat un avans, nu achită ratele aferente sau restul de plată în termenul specificat pe site-ul https://www.airaqua-residences.com sau in factura comunicata de catre unitatea de cazare,  contractul se consideră reziliat de drept, iar societatea are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul turistului cu reținerea penalizărilor aferente.

6.3. În caz de anulare sau neprezentare a rezervărilor ce fac obiectul pachetelor de servicii comercializate în cadrul Ofertelor speciale sau în sistem Early Booking, se aplică penalizare în cuantum de 100% din valoarea achitată sau/si – in functie de politica de anulare agreata cu unitatea de cazare.

6.4.Turistul are dreptul să rezilieze/denunţe unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea/denunţarea unilaterală îi este imputabilă este obligat să despăgubească unitatea de cazare pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor legale, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. Despăgubirea se poate ridica la maximul preţului pachetului de servicii turistice contractat.

6.5. Turistul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel/apartamentele și bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar și potrivit destinației lor. Prestatorul nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de turist ca urmare a nerespectării acestui articol.

6.6 Anularile se pot efectua pentru grupuri (mai mult de un apartament contractat) fara penalizari pentru perioada rezervata cu cel mult 5 zile inainte de check-in sau specificarea prelungirii cazarii si minimum 3 zile inainte de check-in. Daca anularea camerelor se efectuaza dupa aceasta data vor fi incasate prima noapte din fiecare camera/apartament contractat.

6.7 Pentru rezervarile mari de grup (peste 3 apartamente contractate, minimum 8 persoane cazate) trebuie sa se achite un avans de minim 20% din suma toata contractata/cazarea ce se va efectua pentru intreg grupul pentru a fi retinuta rezervarea. Avansul nu este rambursabil si nu va fi restituit daca turistul nu ramane la cazare sau anuleaza rezervarea din motive diverse (nu mai poate ajunge, a efectuat gresit datele de cazare, nu ii place locatia, s.a.m.d).

 

CAP. VII. RECLAMAȚII

7.1. În cazul în care turistul este nemulțumit de serviciile turistice primite, acesta are obligația de a întocmi o sesizare în scris la fața locului, clar și explicit, cu privire la deficiențele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat.  Nu se primesc reclamatii ulterioare.

Datele de contact ale OTP TOURISM BUSINESS SRL sunt: Telefon: 0744536527 e-mail: office@airaqua-residences.com

7.2.  Vor fi luate în considerare doar reclamațiile făcute în nume personal. Nu vor fi acceptate reclamațiile făcute în numele mai multor persoane la finalul programului, despre care prestatorul nu a fost informat în scris la data producerii evenimentului. Rezolvarea unei reclamatii se efectueaza in 30 de zile.

 

CAP. VIII FORȚA MAJORĂ

 • Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

8.2 Partea care invoca forta majora se obliga sa o notifice celeilalte Parti, in termen de 15 zile de la data aparitiei evenimentului si sa ia toate masurile posibile  pentru limitarea consecintelor.

 • In caz de forta majora, notificata in conditile prevazute mai sus, Partile pot conveni, in scris, suspendarea executarii prezentului Contract sau incetarea lui.
 • Interventia unui caz de forta majora nu produce efecte asupra obligatiilor deja scadente intre Parti pana la data aparitiei evenimentului.

 

 

CAP. IX NOTIFICARI

 • In acceptiunea Partilor contractante, orice notificare adresata de o Parte catre cealalta, este valabil indeplinita, daca va fi transmisa la adresa imobilului care face obiectul prezentului contract sau la adresa sediului social pentru PRESTATOR, respectiv la adresa sediului social pentru BENEFICIAR si/ sau prin orice mijloc electronic prezentat mai sus.

 

 • In cazul in care notificarea se va comunica prin posta, se va folosi scrisoarea recomandata cu confirmare de primire si se considera primita de catre destinatar in ziua mentionata de stampila oficiului postal primita pe confirmarea de primire.

 

 • In situatia in care comunicarea notificarii se va face prin fax sau mail sau orice alt mijloc media, se va considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

 

CAP. X LITIGII 

 

 • Orice litigii ce se vor naste intre parti din derularea prezentului Contract se vor solutiona pe cale amiabila. In cazul in care nu se va putea ajunge la un acord, vor fi inaintate spre solutionare instantelor judecatoresti Ilfov.

 

CAP XI. DISPOZITII FINALE

 • Prezentul contract, impreuna cu anexele care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.Orice modificare a prezentului Contract se va face prin acordul de vointa al Partilor.

 

 

 • Prevederile prezentului Contract se vor completa cu dispozitiile Codului civil si ale actelor normative care reglementeaza in materie de natura juridica, in masura in care nu contravin prevederilor din prezentul Contract precum si cu legsilatia in vigoare disponibila pe website-ul Ministerului Turismului.

 

 • Prin plata contravalorii serviciilor (avans sau integral) turistul a luat cunoștință, a înțeles și este de acord cu toate clauzele prezentului contract, iar prin primirea cheii/codului de acces în cameră/apartament, declară că a luat la cunoștință de starea generală a camerei/apartamentului/unității de cazare și inventarul acesteia și se obligă să-l predea în aceleași condiții, fiind răspunzator de orice lipsă și/sau deteriorare a acesteia și/sau a obiectelor de inventar.

 

 • Turistul declară că PRESTATORUL l-a informat complet cu privire la condițiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 107/1999. Prin acceptarea pachetelor de servicii turistice achiziționate la distanță prin mijloace electronice, turistul își exprimă acordul și luarea la cunoștință cu privire la condițiile generale de comercilizare a pachetelor de servicii turistice, în conformitate cu oferta AIR AQUA RESIDENCES.

 

 • Noi, Partile semnatare, declaram ca avem capacitatea legala de a contracta si suntem de acord cu intreg continutul prezentului Contract, care reprezinta vointa noastra libera si neviciata.

 

 • Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract și cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 107/1999, republicată în 2008 și actualizată, privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, precum și Ordinul nr. 1387/2015 pentru aprobarea contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice  emis de către Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului.

 

 • Partile din acest Contract declara ca au luat la cunostinta si sunt de acord ca prezentul act sa reprezinte inscrisul in baza caruia debitele scadente si/sau orice suma datorata intre Parti, sa devina certa, lichida si exigibila.

 

 • In conformitate cu prevederile Legii 102/2005, modificata prin legea 129/2018 si cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, noi, partile contractante declaram ca suntem de acord cu prelucrarea acestor date, in vederea intocmirii prezentului act si cu furnizarea informatiilor referitoare la datele personale si la continutul actului, catre autoritatile abilitate de lege, la cererea acestora.

 

Prezentul Contract contine 9 pagini si a fost redactat in 2 exemplare originale, cate una pentru fiecare Parte.

 

Semnat astazi ………………..

 

ANEXE:

 1. Termeni si conditii servicii hoteliere

(https://www.airaqua-residences.com/termeni-si-conditii/ );

 1. Politici de anulare (https://www.airaqua-residences.com/termeni-si-conditii/ );
 2. Politica de confidentialitate

(https://www.airaqua-residences.com/confidentialitate/);

 1. Factura fiscala emisa;
 2. Anexa Tarife;

 

 

 

Prestator,                                                                                 Turist,

OTP TOURISM BUSINESS SRL                                   ………………………….. SRL

 

Director General,                                                    Director,

FLORENTINA RUSEV

Semnătura_______________                                  Semnătura_______________