Termeni de prelucrare a datelor cu caracter personal

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale OTP TOURISM BUSINESS SRL cu sediul in Strada Zborului, nr. 11, Otopeni, Ilfov. În acest context, responsabilitatea noastră este și modul în care avem grijă de datele personale pe care ni le-ați pus la dispoziție. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet https://www.airaqua-residences.com.

Ce date cu caracter personal prelucrăm?

 1. Dacă sunteți cliental site-ului https://www.airaqua-residences.com OTP TOURISM BUSINESS SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, Ip, , ,  date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul https://www.airaqua-residences.com,  precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei rezervari prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.
 2. Dacă sunteți vizitatoral Site-ului https://www.airaqua-residences.com , OTP TOURISM BUSINESS SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații/ chat, în măsura în care ne contactați în acest fel.

OTP TOURISM BUSINESS SRL, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare Regulamentul și aplicabil începând din 25 mai 2018), prelucrează legal datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu art. 6 al Regulamentului:

 1. Dacă sunteți cliental site-ului https://www.airaqua-residences.com :
  1. pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi OTP TOURISM BUSINESS SRL, respectiv pentru preluarea, validarea, confirmarea, reținerea și facturarea serviciului rezervat pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării rezervării, organizarea apartamentelor/serviciilor comandate etc. În acest caz ”prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”;
  2. pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă OTP TOURISM BUSINESS SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare. În acest caz ”prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului”;
  3. pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), doar în cazul în care ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice”. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul introducerii adresei dumenavoastra de e-mail in sectiunea ”Abonați-vă la newsletter” Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail conţinând comunicări comerciale.
  4. în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de analize privind preferinţele de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site, în conformitate cu Politica de Cookie-uri.
 2. Dacă sunteți vizitatoral Site-ului https://www.airaqua-residences.com:
  1. pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), doar în cazul în care ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice”. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul introducerii adresei dumneavoastră de e-mail in secțiunea ”Abonați-vă la newsletter” Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail conținând comunicări comerciale.
  2. pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site, în conformitate cu Politica de Cookie-uri.

Cum și cui divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, OTP TOURISM BUSINESS SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină OTP TOURISM BUSINESS SRL în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (procesatorul de plati online – EUPLATESC.RO, firme ce se ocupa de implementarea de sisteme software pt interfata hoteliera, companie de contabilitate, firme de curierat – Cargus, FAN Courier , s.a), agentiilor de urmarire a creditelor (cu exceptia cazului in care avem o altfel de intelegere) care au dreptul de a schimba informatii despre Dumneavoastra cu alte organizatii si care pot tine evidenta persoanelor cu datorii, companiilor asociate/partenere care pot folosi informatia in aceleasi scopuri ca si noi ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către OTP TOURISM BUSINESS SRL prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și de activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

Transferul datelor în afara țării

Datele dumneavoastră ar putea fi transferate în exteriorul țării, în interiorul SEE.

Perioada de păstrare a datelor personale

În cazul prelucrării datelor personale bazate pe consimțământ, datele dumneavoastră vor fi păstrate până la data la care veți solicita retragerea consimțământului.

În cazul tuturor celorlalte temeiuri de prelucrare a datelor menționăm că pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi prelucrate și păstrate, luăm în considerare durata contractuală până la îndeplinirea obligațiilor contractuale respectiv a scopului și termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie.

Drepturile dumneavoastră

În vederea asigurării unei informării corecte, vă aducem la cunoștință că Regulamentul conferă următoarele drepturi persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter personal:

 • – dreptul de acces;
 • – dreptul la rectificarea datelor;
 • – dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
 • – dreptul la restricționarea prelucrării;
 • – dreptul la portabilitatea datelor;
 • – dreptul la opoziție;
 • – drepturi cu privire la procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de pofiluri;
 • – dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare;
 • – dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal;
 • – dreptul la o cale de atac judiciară;
 • – dreptul de a fi notificat de către operator;

Contact

Începând din 25 mai 2018, dacă aveți solicitări legate de prelucrarea datelor personale, vă puteți adresa direct OTP TOURISM BUSINESS SRL la adresa de email dpo@airaqua-residences.com

Ultima actualizare: mai 2018.

Putem actualiza această informare periodic și vă vom informa despre orice modificare prin postarea noii variante pe site-ul nostru web. Vă rugăm să consultați această informare periodic pentru orice modificări.